Brwsys Waterpik Trydan

Dewiswch y brwsh waterpik sy'n gweddu orau i'ch anghenion a'ch cyllideb. Mae gan y brand ddau fodel, y SR-3000 Sensonig a'r AT-50 Nano Sonic. Darganfyddwch yma y nodweddion mwyaf rhagorol a'r pris ar-lein gorau beth allwch chi ei brynu. Os oes gennych ddyfrhau o'r brand, gallant fod y cyflenwad delfrydol ar gyfer hylendid y geg cyflawn.

Pig dwr SF-02

Darganfyddwch y brws dannedd Pig dwr SF-02. Diolch i dechnoleg sonig y genhedlaeth ddiweddaraf, cyflawnir cyflymder pen uwch. Yn ogystal, oherwydd ei ddyluniad gyda blew meddal a chrwn ychwanegol, yn cyrraedd ardaloedd anodd eu cyrraedd rhwng dannedd, gan dynnu plac yn ysgafn ac yn effeithiol.

Mae gan y model hwn a dyluniad ergonomig a'r holl ategolion angenrheidiol i gael brwsio rhagorol bob dydd.

Nodweddion Eithriadol:

 • 3050 Curiad y funud
 • Dau reoleiddiwr cyflymder ar yr handlen
 • Amserydd 2 funud gyda chyfnodau 30 eiliad
 • Batri ailwefradwy anwythol
 • Dangosydd gwefr
 • 3 Pen yn gynwysedig
 • Gwarant 2 blynedd

Price Brush Waterpik SF-02

Ymhlith y rhannau sbâr roedd:

 • 3 phen brws dannedd
 • Achos teithio ar gyfer brwsh
 • Gorchuddion pen

Barn Prynwyr Waterpik Sensonic

“Ceisiais frand gwahanol ac roeddwn yn siomedig. Dychwelais ef ac yn ddiweddarach prynais y Waterpik SF-02 ac rwy'n falch iawn. Rwy'n hoffi'r gafael, y stondin codi tâl, a'r goleuadau LED ar gyfer lefel batri. Hoffwn pe byddent yn gwerthu brwsh tafod."

«Y brws dannedd gorau erioed. Newydd gael siec ar ôl chwe mis ac am y tro cyntaf yn fy mywyd, doedd gen i ddim plac o gwbl! Ni allai hyd yn oed y deintydd ei gredu. "

Gweld mwy o adolygiadau ar Amazon

Brws Waterpik WP-662EU

Darganfyddwch y brws dannedd Waterpik WP-662EU am bris anorchfygol. Model syml ond effeithiol, gyda dyluniad cryno yn ddelfrydol i gymryd unrhyw le. Os ydych chi'n chwilio am frws dannedd trydan rhad, swyddogaethol ac ymarferol, darllenwch ymlaen.

Nodweddion Eithriadol:

 • 1600 Curiad y funud
 • Dyluniad ergonomig ac ysgafn
 • Batri AAA y gellir ei newid
 • 1 Pennaeth wedi'i chynnwys
 • Gwarant 2 blynedd

Pris Waterpik WP662

Rhannau sbâr wedi'u cynnwys:

 • 1 pen brws dannedd
 • 1 Batri triphlyg A.

Barn Prynwyr Waterpik WP662

“Mae'r brws dannedd sonig rhad hwn y gellir ei newid â batri yn eithaf effeithiol wrth fod yn dyner ar y deintgig. Mae'n iawn ar gyfer teithiau busnes neu wyliau oherwydd does dim rhaid i chi gario gwefrydd. Mae'n hawdd newid pen y brwsh. »

"Roeddwn i'n hoffi ei faint cryno, gan ei fod yn ffitio yn y deiliad brws dannedd cyffredin ac yn ddigon pwerus i wneud glanhau da."

Gweld mwy o adolygiadau ar Amazon

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:


Faint ydych chi am ei wario ar y dyfrhau deintyddol?

Rydyn ni'n dangos yr opsiynau gorau i chi gyda'ch cyllideb

50 €


* Symudwch y llithrydd i amrywio'r pris